– Olena Garan

W 10-dniowej wymianie „Mamy supermoc – razem możemy więcej” w ramach Programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży wzięło udział po 18 uczestników i 2 liderów z Polski i Ukrainy.

Miejscem wymiany, która odbyła się w październiku, był Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej, położony w malowniczym Beskidzie Niskim, w południowo-wschodniej Polsce.

Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych „Inicjatywa».

Głównym …

Read more Mamy supermoc – razem możemy więcej

W projekcie Stop Fake! Zostańmy cyfrowymi obrońcami pokoju wzięło udział 24 osoby (po 10 uczestników + 2 liderów z Polski i Litwy). Jest to kolejny krok współpracy polskiej Fundacja “Inicjatywa” w Łężynach z litewską organizacją Asociacija Tavo Europa z Wilna. Głównym celem projektu, określonym przez uczestników, było nabycie wiedzy i kompetencji dotyczących edukacji medialnej, kształtowanie …

Read more Stop fake! Zostańmy cyfrowymi obrońcami pokoju.

W dniach 24 czerwca – 4 lipca 2023 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej odbyła się wymiana młodzieży w ramach Programu Erasmus+ pt. „Green art. We create and inspire”.

W mobilności wzięła udział młodzież z Polski, Litwy, Rumunii i Ukrainy.

Uczestnicy zaangażowani w przygotowanie projektu wyrazili potrzebę nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów o podobnych zainteresowaniach, poznania innej kultury, a przede wszystkim udziału we wspólnych działaniach związanych z przyszłością naszej planety i społeczeństw.

Read more Green art. We create and inspire.

W listopadzie dobiegła końca inicjatywa pn. „Pomocna dłoń dla Ukrainy. Prawo, wsparcie, integracja”. Jej celem była integracja i usamodzielnienie uchodźców z Ukrainy,  którzy zamieszkali w Jaśle, upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, zapewnienie im wsparcia oraz zajęcia  terapeutyczno-integracyjne dla ich dzieci. Ponizej publikujemy film podsumowujący inicjatywę.

Read more Pomocna dłoń dla Ukrainy. Podsumowanie inicjatywy

Back to top