– Asystent wolontariatu integracyjnego

20 students

 

Asystent wolontariatu integracyjnego

Kurs online z certyfikatem

Kurs jest skierowany do osób służących pomocą wolontariuszowi z niepełnosprawnością.

Będzie on przydatny dla członków ngo, pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością i rozwijających wolontariat, terapeutów zajęciowych, pomagających uczestnikom warsztatów w zrobieniu pierwszych kroków w karierze zawodowej, nauczycieli, zainteresowanych rozwojem u swoich uczniów i wychowanków ważnych kompetencji społecznych oraz aktywizacji zawodowej. Kurs będzie pomocny  również tym osobom, które mają w swoim otoczeniu osoby z niepełnosprawnością i które chcą wspierać, pomagać im w walce z ograniczeniami. Zapraszamy także osoby z niepełnosprawnością, które chcą pomagać innym niepełnosprawnym. Kurs przybliża problemy, na jakie napotykają osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności, przedstawia dobre praktyki oraz przydatne, sprawdzone podręczniki, napisane przez uznanych autorów.

Kurs zawiera: 6 modułów edukacyjnych, filmy, e-booki, przykłady dobrych praktyk.

Kurs stworzony w  ramach projektu “Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego” . Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Nauczyciel

Bezpłatne

Leave a Reply

Back to top