– Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa”

Nasza wizja zawiera się w samej nazwie naszej organizacji: Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa”

Jesteśmy organizacją pozarządową z siedzibą w malej miejscowości Łężyny na Podkarpaciu — jednak działamy nie tylko lokalnie i regionalnie – pracujemy w całej Polsce i poza jej granicami.

Tworzymy zespól ludzi o różnych umiejętnościach, ale z jednakowo otwartą głową i sercem. Każdego dnia zmierzamy do tego, aby uczynić świat lepszym i aby każdy mógł znaleźć w nim swoje miejsce.

Zajmujemy się organizacją zajęć z hipoterapii i jazdy konnej dla dzieci i młodzieży oraz promowaniem szyroko pojętej hippiki jako metody pracy z młodzieżą, w tym z osobami z niepełnosprawnością.

Rozwijamy i promujemy wolontariat, w tym integracyjny oraz samorzecznictwo. Prowadzimy działania inkluzywne. Krok za krokiem likwidujemy przeszkody i przekraczamy progi, zarówno te fizyczne, jak i tkwiące w umyśle.

Wdrażamy nowoczesne technologie informatyczne i rozwiązania cyfrowe, które promujemy wśród grup docelowych i w środowiskach lokalnych. Budujemy społeczeństwo bez barier.

Realizujemy inicjatywy twórcze i działania artystyczne oraz prowadzimy edukację estetyczną.

Budujemy ponadnarodowe partnerstwa na rzecz współpracy młodzieżowej oraz edukacji pozafozmalnej.

Poszerzamy wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat dostępności i jej roli w budowaniu społeczeństwa bez barier.

Jesteśmy przekonani, że „ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzymy w to, że ten świat nie zginie dzięki nim”.

Jeśli myślicie podobnie – zapraszamy!

 Back to top
%d bloggers like this: