– Nasze projekty

Podstawowym założeniem projektu Projekt «Warsztaty hippiczne. Edukacja, rehabilitacja, sport», realizowanego w ramach Programu Erasmus+, było zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia ścieżki edukacyjnej oraz pracy w zawodach związanych z szeroko pojętą hipiką, jeździectwem, a także – rozwój własnych inicjatyw oraz przedsiębiorczości, umiejętności świadomego procesu kształcenia i samodzielnego wyboru kierunków i narzędzi edukacji pozaformalnej. Młodzież, która się zaangażowała w przygotowanie projektu, od pewnego czasu wyrażała potrzebę nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innego kraju, o podobnych zainteresowaniach, również poznania ościennej kultury oraz wspólnego uczestnictwa w zajęciach, które pozytywnie wpłynęłyby na indywidualny rozwój, a także — na społeczności lokalne. Projekt miał też na celu rozwój kreatywności, umiejętności pracy w zespole, samodzielności, kompetencji interpersonalnych, jak również: doskonalenie języka angielskiego, polskiego, ukraińskiego, umiejętność nawiązywania i rozwijania kontaktów, przełamywanie historycznych barier i stereotypów czy nabywanie kompetencji międzykulturowych. Młodzi ludzie za główny cel projektu obrali sobie rozwój i udoskonalanie umiejętności praktycznych oraz zwiększenie poziomu wiedzy teoretycznej w zakresie jeździectwa i hipoterapii. Posłużyć temu miały 16-dniowe warsztaty, które odbyły się w terminie od 29 września do 14 października 2020 r. W warsztatach, poprzedzonych wizytą przygotowawczą, wzięło udział po 23 uczestników i 2 liderów z Polski i Ukrainy, łącznie 50 osób.

Wśród założonych i zrealizowanych szczegółowych celów projektu należy wymienić:

– stworzenie dla młodzieży z Polski i Ukrainy warunków do wzajemnego lepszego poznania, przełamywania rożnego rodzaju (np. historycznych czy kulturowych) barier i stereotypów, a przede wszystkim współpracy młodych osób o wspólnych zainteresowaniach;

– rozwój kreatywności młodzieży, jej aktywności, samodzielności, a także umiejętności pracy w zespole, co powinno skutkować w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej oraz w zbudowaniu w przyszłości kariery zawodowej;

– rozwój motywacji do dalszego uczestnictwa w pozaformalnym szkoleniu i programach wymiany młodzieży;

– poszerzenie horyzontów, zwiększenie szans na zatrudnienie i stworzenie lepszych perspektyw kariery dla młodzieży, która na co dzień interesuje się końmi, hipiką, różnorodnymi formami jeździectwa i hipoterapią;

– nabycie przez młodzież fachowej wiedzy hipicznej, w tym podwalin wiedzy zawodowej, związanej z jeździectwem, hodowlą koni, hipoterapią, umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi dobrostanu i przygotowania konia, weterynarii końskiej połączonej z praktycznym szkoleniem jeździeckim;

– zdobycie wiedzy praktycznej na temat prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie hipiki, prowadzenia stajni, utrzymania koni, agroturystyki i dziedzin pokrewnych, w tym również w zakresie aspektów prawnych i ekonomicznych;

– rozwój i promocja międzynarodowej młodzieżowej współpracy w ramach Programu Erasmus Plus.

https://www.facebook.com/warsztatyhipiczneerasmusplus

Projekt pt. ” AKADEMIA INTEGRACJI – PASJA,EDUKACJA,SPORT” realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ Młodzież.

W dniach 21-30.08.2018 r. w Łężynach odbyła się wymiana międzynarodowa z Ukrainą.
W wymianie wzięło udział: 26 uczestników, 10 opiekunów i 8 członków organizacji – łącznie 44 osoby z Polski i Ukrainy. Najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt to niepełnosprawni – specjalne potrzeby, kreatywność i kultura, zdrowie i dobre samopoczucie.Cele projektu:

• integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej,
• przełamywanie nieśmiałości i nabywania nowych kompetencji,
• uczenie się współpracy i otwartości,
• rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
• rozwijanie umiejętności językowych, kompetencji międzykulturowych i interpersonalnych,
• zmiana sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnością oraz rozwój empatii i zrozumienia potrzeb tych osób,
• zachęcenie uczestników do aktywności fizycznej i przebywania na świeżym powietrzu,
• promowanie wśród młodych ludzi postaw ekologicznych, szacunku do natury i zwierząt,
• rozwijanie kreatywności młodzieży, inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności wyrażania siebie,
• zapoznanie się z tożsamością i historią naszych regionów,
• promocja idei współpracy międzynarodowej, współpracy młodzieżowej oraz edukacji międzykulturowej.

Lider projektu:

Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii Błażowa /POLSKA
Partnerzy projektu:
Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych „Inicjatywa” Łężyny /POLSKA
Połtawski Odział Służby Społecznej Ukrainy Połtawa /UKRAINA
Centrum Kultury i Rozwoju „Horyzon” Połtawa /UKRAINA


https://www.facebook.com/Integration-Academy-Passion-Education-Sport-851636058365458


Mamy wspólnę pasię – jeździmy konno!

INICJATYWA LOKALNA w ramach Projektu „Strachy na wróble – zainspiruj się” realizowany jest przez Fundację PCHip w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2016 – Projekty Modelowe Replikacje prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Uczestnikami projektu bya młodzież w wieku 13-19 lat, która mieszka w miejscowosciach Łężyny, Majscowa, Dębowec na terenie powiatu jasielskiego. Grupa młodych ludzi ma wspólne zainteresowanie — jazdę konnę i bierze udział w działalności Fundacji, pomagajac pod czas zajęć z hipoterapii z niepełnosprawnymi. Grupą zacząła działać od czerwca 2017 r. W ramach inicjatywy uczestnicy poznawały świat konia w trakcie zajęć z hipologii, jeźdźiectwa, pomocy przy koniach. Pod czas szkoleń z hipoterapii dowiedziałem się o roli wolontariusza podczas zajęć.

Efektami inicjatywy były wzrost zainteresowania wolontariatem wśród młodzieży, budowanie prawidłowych relacji wśród uczestników, a także wzajemną integrację z młodzieżą niepełnosprawną. W trakcie projektu młodzież uczyła się odpowiedzialności, otrzymała możliwość nabywania wiedzy i praktycznych umiejętności.


W dniach 22-30.08.2017 r. w Łęzynach odbyła się wymiana międzynarodowa z Ukrainą.

W wymianie wzięło udział: 26 uczestników, 10 opiekunów i 8 członków organizacji – łącznie 44 osób z Polski i Ukrainy. Najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt to niepełnosprawni – specjalne potrzeby, kreatywność i kultura, zdrowie i dobre samopoczucie.

Cele projektu:

  • – Integracja Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej,
  • – przełamywanie barier i stereotypów,
  • – uczenie tolerancji,
  • – pokazywanie podobieństw i odmienności kulturowych,
  • – zachęcanie Młodzieży do budowania osobistych kontaktów, które będą kontynuowane w przyszłości,
  • – zapoznanie młodzieży z historią i kultura regionu.

Partnerzy projektu:

Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii – Organizacja wiodąca
Błażowa / POLSKA
Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa”
Łężyny / POLSKA
Połtawski Odział Służby Społeczne Ukrainy
Połtawa / UKRAINA
Centrum Kultury i Rozwoju “Horyzon”
Połtawa / UKRAINA


Relacja z projektu


Projekt “KONNO PRZEZ KULTURĘ I HISTORIĘ” realizowany w ramach programu Erasmus + Młodzież

Back to top
%d bloggers like this: