– Akademia integracji — pasja, edukacja, sport

Projekt pt. ” AKADEMIA INTEGRACJI – PASJA,EDUKACJA,SPORT” realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ Młodzież.

W dniach 21-30.08.2018 r. w Łężynach odbyła się wymiana międzynarodowa z Ukrainą.
W wymianie wzięło udział: 26 uczestników, 10 opiekunów i 8 członków organizacji – łącznie 44 osoby z Polski i Ukrainy. Najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt to niepełnosprawni – specjalne potrzeby, kreatywność i kultura, zdrowie i dobre samopoczucie.Cele projektu:

• integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej,
• przełamywanie nieśmiałości i nabywania nowych kompetencji,
• uczenie się współpracy i otwartości,
• rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
• rozwijanie umiejętności językowych, kompetencji międzykulturowych i interpersonalnych,
• zmiana sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnością oraz rozwój empatii i zrozumienia potrzeb tych osób,
• zachęcenie uczestników do aktywności fizycznej i przebywania na świeżym powietrzu,
• promowanie wśród młodych ludzi postaw ekologicznych, szacunku do natury i zwierząt,
• rozwijanie kreatywności młodzieży, inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności wyrażania siebie,
• zapoznanie się z tożsamością i historią naszych regionów,
• promocja idei współpracy międzynarodowej, współpracy młodzieżowej oraz edukacji międzykulturowej.

Lider projektu:

Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii Błażowa /POLSKA
Partnerzy projektu:
Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych „Inicjatywa” Łężyny /POLSKA
Połtawski Odział Służby Społecznej Ukrainy Połtawa /UKRAINA
Centrum Kultury i Rozwoju „Horyzon” Połtawa /UKRAINA


https://www.facebook.com/Integration-Academy-Passion-Education-Sport-851636058365458


Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: