– inicjatywa980481816

36 młodych ludzi, po 12 osób z każdego z trzech krajów: Polski, Ukrainy i Litwy wzięli udział w 8-dniowej międzynarodowej mobilności w ramach projektu „Mistrzowie gry poważnej. Serious gaming dla społeczności lokalnej”, działania wspierające uczestnictwo młodzieży w ramach Programu ERASMUS+.

Mobilność pod tytułem Zawody Mistrzów Gry “World of Communities” odbyła się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej …

Read more Wspieramy uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym

Na zaproszenie Podkarpackiej Fundacji PANORAMA MOŻLIWOŚCI członkowie naszej fundacji mieli możliwość zapoznać się z działaniami projektowymi w ramach programu Erasmus + w ramach projektu „Szkice ze świata w którym żyjemy”.

Międzynarodowy projekt  realizowany przez 3 partnerów (Polska, Rumunia i Grecja) to okazja do wymiany doświadczeń i transferu wiedzy na temat pracy z młodzieżą, zwłaszcza wykluczoną społecznie …

Read more Partnerstwo na rzecz współpracy i wymiany praktyk

Back to top