– NASZE AKTYWNOŚCI

Slide

Fundacja prowadzi działalność edukacyjna i oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania talentu, promocji  i rozwoju twórczości. Organizuje  różnego typu aktywności w dziedzinie kultury i sztuki, a także ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działania interdyscyplinarne, ze szczególnym uwzględnieniem działań na styku kultury, terapii i pomocy społecznej. Są one skierowane głównie do młodzieży i dorosłych. Realizujemy warsztaty teatralne, dziennikarskie, fotograficzne i filmowe.

Od początku października relacjonujemy wydarzenia związane z realizacją polsko-ukraińskich warsztatów hippicznych „Edukacja, rehabilitacja, sport” w ramach programu Erasmus +. Różnorodność zajęć powoduje, że uczestnicy nie tylko koncentrują się na jazdach konnych i czynnościach z tym związanych. Równie ważna jest wzajemna integracja, nauka języków obcych, dzielenie się własną wiedza i doświadczeniem czy współpraca w grupie. Tego rodzaju działania są nazywane edukacją pozaformalną. Młodzież z Polski i Ukrainy rozwija też swoje pasje artystyczne, zwłaszcza te związane z fotografią.

Read more DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE

Kilkuletnią historię ma już współpraca z Centrum Kultury i Rozwoju „Horyzont” w Połtawie (Ukraina). Kontakty zostały nawiązane w 2017 r. podczas organizacji projektu w ramach Programu Erasmus+, w którym Fundacja „Inicjatywa” oraz Centrum „Horyzont” uczestniczyły jako partnerzy. Fundacja „Inicjatywa” w latach  2017-2020 jako współorganizator, a następnie wnioskodawca – w ramach Erasmusa realizowała szereg projektów wymiany młodzieży. Należą do nich wnioski: “Konno przez kulturę i historię”, “Akademia integracji – pasja, edukacja, sport”, a w 2020 r. “Warsztaty hipiczne. Edukacja, rehabilitacja, sport”. Podczas kilkuletnich kontaktów i dobrej, owocnej współpracy Centrum „Horyzont” sprawdziło się jako wiarygodny partner o wysokich standardach zarządzania i szerokim zakresie kompetencji. Pracują tam doświadczeni psychoterapeuci i pedagodzy. Młodzież działająca przy obu organizacjach utrzymuje ze sobą stały kontakt poprzez media społecznościowe, regularne spotkania tematyczne na platformie ZOOM, a także poprzez udział na żywo i online w warsztatach, wykładach i sympozjach związanych z dziedziną wolontariatu, arteterapii, animaloterapii oraz podczas działań interdyscyplinarnych na styku kultury, terapii i pomocy społecznej. Obie organizacje zgodnie współpracują na rzecz dialogu międzykulturowego, aktywnego stylu życia oraz stosowania hipoterapii i jazdy konnej jako sposobu pracy z młodzieżą. Partnerzy stwarzają uczestnikom możliwości nowych kontaktów, rozwoju umiejętności pracy w zespole, kreatywności, aktywności i samodzielności, co może przyczynić się do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz kształtowania przyszłej drogi zawodowej uczestników.

Read more WSPÓŁPRACA MIEDZYNARODOWA

Ruszył projekt „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego”

Projekt pod tytułem „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego” odbywa się w ramach programu Aktywni Obywatele i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt ma charakter innowacyjny, ponieważ dotyczy wolontariatu integracyjnego, w którym osoby z  niepełnosprawnością będą działały na rzecz innych osób niepełnosprawnych. Duży nacisk kładziemy też …

Read more WOLONTARIAT INTEGRACYJNY

Edukacja cyfrowa

Wspieranie młodych ludzi w obszarze tzw. umiejętności przyszłości jest kluczowe w przygotowaniu ich na wyzwania współczesnego rynku pracy oraz wzmacnia ich jako przyszłych aktywnych, świadomych swoich praw obywateli. Proces ten przyspieszyła globalna pandemia, która wymusza przeniesienie aktywności życiowej do rzeczywistości wirtualnej, użycia komunikacji internetowej i nowoczesnych technologii cyfrowych. Od tego w coraz większym stopniu zależy poczucie życiowej stabilizacji i samorealizacji. Fundacja mając tego świadomość …

Read more EDUKACJA POZAFORMALNA

Back to top