– WSPÓŁPRACA MIEDZYNARODOWA

Slide

Kilkuletnią historię ma już współpraca z Centrum Kultury i Rozwoju „Horyzont” w Połtawie (Ukraina). Kontakty zostały nawiązane w 2017 r. podczas organizacji projektu w ramach Programu Erasmus+, w którym Fundacja „Inicjatywa” oraz Centrum „Horyzont” uczestniczyły jako partnerzy. Fundacja „Inicjatywa” w latach  2017-2020 jako współorganizator, a następnie wnioskodawca – w ramach Erasmusa realizowała szereg projektów wymiany młodzieży. Należą do nich wnioski: “Konno przez kulturę i historię”, “Akademia integracji – pasja, edukacja, sport”, a w 2020 r. “Warsztaty hipiczne. Edukacja, rehabilitacja, sport”. Podczas kilkuletnich kontaktów i dobrej, owocnej współpracy Centrum „Horyzont” sprawdziło się jako wiarygodny partner o wysokich standardach zarządzania i szerokim zakresie kompetencji. Pracują tam doświadczeni psychoterapeuci i pedagodzy. Młodzież działająca przy obu organizacjach utrzymuje ze sobą stały kontakt poprzez media społecznościowe, regularne spotkania tematyczne na platformie ZOOM, a także poprzez udział na żywo i online w warsztatach, wykładach i sympozjach związanych z dziedziną wolontariatu, arteterapii, animaloterapii oraz podczas działań interdyscyplinarnych na styku kultury, terapii i pomocy społecznej. Obie organizacje zgodnie współpracują na rzecz dialogu międzykulturowego, aktywnego stylu życia oraz stosowania hipoterapii i jazdy konnej jako sposobu pracy z młodzieżą. Partnerzy stwarzają uczestnikom możliwości nowych kontaktów, rozwoju umiejętności pracy w zespole, kreatywności, aktywności i samodzielności, co może przyczynić się do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz kształtowania przyszłej drogi zawodowej uczestników.

Organizacje partnerskie wspierając się na doświadczeniach zdobytych w trakcie realizacji projektu planują kontynuować współpracę poprzez realizację przyszłych wspólnych projektów. Wydaje się, że poprzez projekt “Warsztaty hipiczne. Edukacja, rehabilitacja, sport” wykazaliśmy, że szeroko pojęta hipika, jeździectwo, kontakt z naturą i zwierzętami może przynieść w przyszłości konkretne korzyści dla zrównoważonego rozwoju w wielu aspektach. Po pierwsze otworzyć i poszerzyć ścieżki wielotorowego rozwoju dla młodzieży uczestniczącej w podobnych przedsięwzięciach. Po drugie – wpłynąć na rozwój organizacji, wzrost jej znaczenia i wpływ na kształtowanie środowisk lokalnych, w których funkcjonują oraz na wzmocnienie współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej. Partnerzy w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenia zamierzają prowadzić projekty, w których uwypuklą zagadnienia związane z ekologią, inkluzją, terapią, przygotowane w oparciu o zaawansowaną cyfryzację, co wydaje się być wymogiem “sine qua non” w postrzeganiu świata po epidemii.Jak się okazuje hipika, jeździectwo, konie to świetne narzędzie do poznawania świata i jego zrozumienia oraz otwarcia ścieżek rozwojowych, edukacyjnych i zawodowych.  Wbrew powierzchownej opinii hipika nie jest dziedziną elitarną, a wręcz przeciwnie. Zawiera w sobie mnogość aspektów, które mogą posłużyć w wielowymiarowym, zrównoważonym rozwoju człowieka, niezależnie od wieku, płci, poglądów oraz wielu innych pozornych rozgraniczeń i ograniczeń. Można śmiało powiedzieć, że konie łączą ludzi. Łączą też ich grupy, organizacje skoncentrowane wokół wartościowych pasji i zainteresowań. Hippika od czasów starożytnej Grecji należy do cywilizacyjnego i kulturowego dziedzictwa Europy i nie tylko. To również przez wieki ważny czynnik towarzyszący rozwojowi gospodarczemu. Nie inaczej jest i dzisiaj, kiedy przed szeroko pojętą hippiką otwierają się szerokie możliwości. Zauważmy, ze wszelkie dziedziny życia, w których mniejsze czy większe znaczenie odgrywa koń, kontakt mają charakter kontaktu z naturą i wpisują się w pojęcie ekologii. Zarówno, gdy mówimy o życiu gospodarczym, biznesie, np. hodowli, rolnictwie, weterynarii, agrobiznesie, poprzez znaczenie kulturowe i estetyczne, gdy mowa o sportach jeździeckich, turystyce konnej, motywach w sztuce, także tej popularnej, również w wymiarze cyfrowym (film, foto, wideoart), aż po aspekty inkluzywne, związane np. z hipoterapią, pracę  z osobami ze środowisk defaworyzowanych, sposób na rozumianą szeroko terapię społeczną, pracę z seniorami. Jest to widoczne zwłaszcza w czasach pandemii, gdy pojawia się też problem alienacji, zamknięcia, coraz częstszych problemów psychicznych. Dlatego Partnerzy chcą kontynuować współpracę, tworząc następne, innowacyjne projekty, poruszające sprawy ekologii, inkluzji, łączące się z tematyką hipiczną. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, Partnerzy przygotowali wniosek wymiany młodzieży w ramach Erasmus+ pod tytułem “Stajnia Pegaza. Międzynarodowe warsztaty dziennikarstwa jeździeckiego”. Stanowi on naturalną kontynuację niniejszej mobilności. Młodzież, która się zaangażowała w jego przygotowanie określiła jego tematykę jako przygotowanie do organizacji i relacjonowania wydarzeń hippicznych oraz ich promocji. Uczestnicy widzą się w roli dziennikarzy, ale też i instruktorów, promotorów, a przede wszystkim – popularyzatorów zawodów konnych oraz innych wydarzeń związanych z tematyką jeździectwa. Poprzez aktywność młodzieży w prezentowaniu rezultatów niniejszego projektu,  zostały nawiązane nowe kontakty z innymi organizacjami promującymi aktywność i współpracę na arenie międzynarodowej. Jedną z nich jest NGO “World of Change” z Macedonii Północnej. Organizacja ta została trzecim partnerem naszego planowanego projektu, który wymaga jeszcze dopracowania. Dlatego liczymy na to, że pojawią się nowe pomysły uczestników, a zawiązane kontakty umożliwią ich realizację. Liczymy również, że kontakty te i realizacja kolejnych projektów wzbogaci także nasze doświadczenia jako organizacji wnioskującej, umocni naszą kadrę pracującą z młodzieżą i przyczyni się do wzrostu prestiżu zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Chcemy pracować z młodzieżą, wspierając w zaspokajaniu jej aspiracji i dążeń oraz dzielić się zdobytymi doświadczeniami z innymi organizacjami i podmiotami.


Zobacz film promocyjny

Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: