– WOLONTARIAT INTEGRACYJNY

Slide

WOLONTARIAT INTEGRACYJNY

W ramach projektu “Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego” Fundacja Inicjatywa kontynuuje działania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.

Należy podkreślić, że wykluczenie cyfrowe w dobie pandemii dotyczy generalnie wszystkichobywateli, ale są grupy najbardziej narażone na to ryzyko. Są to m.in. osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Obecnie, jako Fundacja Inicjatywa, przygotowaliśmy dwa kursy na platformie e-learningowej.Pierwszy pod tytułem: Kurs dla asystentów wolontariatu integracyjnego, a drugi – Wolontariatintegracyjny krok po kroku. Kursy posłużą wolontariuszom i osobom, które będą ich wspierać w działalności publicznej.

Zapraszamy do udziału w kursie. Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje.

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczności Lokalnych INICJATYWA z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Readmore

Projekt “Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego” jest przedewszystkim skierowany do społeczności lokalnych w małych miejscowościach byłego województwa krośnieńskiego. Jego adresatami są osoby z niepełnosprawnością.

Stąd w ramach projektu są realizowane działania, których celem jest wzmocnienie tej właśnie grupy. Podstawowe ich elementy polegają na szkoleniach w zakresie wolontariatu integracyjnego oraz samorzecznictwa, a następnie praktyki w organizacjach i instytucjach. Oprócz tego niezwykle ważną kwestią jest tworzenie kręgów wsparcia funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w społecznościach lokalnych, szczególnie wśród młodzieży.

Wolontariuszki z Fundacji Inicjatywa wziały udział w tworzeniu filmików na potrzeby projektu. Z dużym zaangażowaniem, dzielnie radziły sobie w pracy przed kamerą i mikrofonem. Głównym celem tych zmagań było zaproszenie ich rówieśników z niepełnosprawnością do współpracy i udziału w życiu społecznym. W tajemnicy powiemy, że wolontariuszki w roli prowadzących programy z powodzeniem sprawdziłyby się na antenach telewizji ogólnopolskich. Zresztą niech Pani sami ocenią.

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczności Lokalnych INICJATYWA z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Readmore

Kontynuujemy działania w ramach projektu “Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego”. W jego ramach trwa szkolenie dla asystentów wolontariatu integracyjnego. Zgłosiło się do niego 26 uczestników – z ośrodków wsparcia, organizacji pozarządowych, szkół oraz osoby zainteresowane tematem. W projekcie uczestniczą m.in. placówki i organizacje z: Sanoka, Baligrodu, Nowego Żmigrodu, Izdebek, Jasła, Krzywego, Leska i Zagórza oraz organizator – Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych INICJATYWA w Łężynach. Uczestnicy szkolenia posiadają różnorodne doświadczenie, są wśród nich: terapeuci, opiekunowie, społecznicy, wolontariusze, głównie młodzież, nauczyciele i wychowawcy.

Podczas każdego spotkania on-line uczestnicy dzielą się doświadczeniem, przygotowują prezentacje, dyskutują o problemach i przygotowują się do prowadzenia praktyk z wolontariuszami.

Wśród uczestników szkolenia są też osoby z niepełnosprawnością, które opowiadają nie tylko o swoim doświadczeniu wolontariackim oraz zawodowym, ale również o problemach, z którymi się spotykają i jak starają się z nimi radzić. Zwrócili oni uwagę m.in. na czynniki, które negatywnie wpływają na podjęcie pracy przez osoby z niepełnosprawnością. Należą do nich przede wszystkim: stereotypy i obawy ze strony pracodawców oraz brak wsparcia i obawy w rodzinie. Próbie zmierzenia się z tymi problemami mają posłużyćdziałania informacyjne i kampanie rzecznicze, których organizowania będą się uczyli uczestnicy kursu.

Nie mniej ważnym tematem, który przewija się na każdym spotkaniu jest utworzenie internetowej sieci wolontariatu integracyjnego. Uczestnicy zdecydowali, że powstanie ona na zakończenie kursu jako jego rezultat.

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczności Lokalnych INICJATYWA z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Readmore

Zadanie to dotyczy wolontariatu integracyjnego, w którym osoby z niepełnosprawnością będą działały na rzecz innych osób niepełnosprawnych. Duży nacisk kładziemy też na samorzecznictwo (self­adwokaturę) osób z niepełnosprawnością. Projekt ma charakter hybrydowy, co oznacza, że jego pierwsza część będzie się odbywała w systemie online (przez Internet), a druga w rzeczywistości realnej, „na żywo”. Swoją propozycję adresujemy także
do asystentów (trenerów) osób z niepełnosprawnością. Prosimy o ułatwienie udziału w kursie osobom z niepełnosprawnością, poprzez przekazanie informacji i pomoc w realizacji zgłoszenia. Samych asystentów (trenerów) też prosimy o zgłoszenia tą samą drogą. Jak wziąć udział w projekcie? Wszystko wyjaśniamy poniżej.

PROJEKT KROK PO KROKU
Krok 1. Szkolenie dla asystentów wolontariatu integracyjnego, które jest skierowane do osób służących pomocą dla wolontariusza z niepełnosprawnością.
Szkolenie będzie przydatne dla członków ngo pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością i rozwijających wolontariat, terapeutów zajęciowych, pomogających zrobić uczestnikam warsztatów pierszy kroki w karierze zawodowej, nauczyteli, zainteresowanych w rozwoju ważnych kompetencji społecznych i aktywizacji swoich
uczniów i wychowanków. Pomoże ono również tym kto ma w swoim otoczeniu osoby z niepełnosprawnością, które
chce wspierać, pomagać im w walce z ograniczeniami. Zapraszamy także osób z niepełnosprawnością i chcących pomagać innym niepełnosprawnym. Mamy na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, omówienie scenariuszów zajęć i dobrych praktyk oraz stworzenie nowych kontaktów dla stałej współpracy. Kurs przybliża problemy na które napotykają osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności, przedstawia dobre praktyki oraz przydatne, sprawdzone podręczniki, napisane przez uznanych autorów.
Szkolenie będzie realizowane w trybie zdalnym (przez Internet). Odbędzie się tam cykl webinariów tematycznych w formie spotkań online. Wraz z nimi na platformie e­-learningowej (na stronie internetowej projektu) zostanie opublikowanych 6 modułów tematycznych, zawierających niezbędne materiały w formie prezentacji, filmów, artykułów,
e­booków. Webinaria i moduły szkoleniowe będą spójnie ze sobą związane. Tematyka:
dostępność, komunikacja interpesonalna, wolontariat integracyjny, samorzecznictwo jako forma wolontariatu osób z niepełnosprawnością.
Po ukończeniu kursu jego uczestnicy otrzymają certyfikat.
Kroku 2. Szkolenie „Wolontariat integracyjny krok po kroku”
Jest skierowane do osób z niepełnosprawnością, które chcą poznać, jak skutecznie załatwiać swoje sprawy, rozwinąć swój talent i nauczyć się czegoś nowego, swoje słabości zamienić w siłę, nauczyć się mówić w swoim imeniu, poczuć się wazną częścią społeczeństwa. W przypadku szkół lub innych grup zorganizowanych istneje możliwość uczestnictwa grupy zwartej.
Asystenci po ukończeniu kursu otrzymają dostęp do narzędzi na platformie e­learningowej, dzięki którym będą mogli wspierać swoich podopiecznych podczas nauki.
Szkolenie również będzie realizowane w trybie zdalnym (przez Internet). Odbędzie się cykl webinariów tematycznych w formie spotkań online. Wraz z nimi na platformie e­learningowej (na stronie internetowej projektu) zostanie opublikowanych 6 modułów tematycznych, zawierających niezbędne materiały w formie prezentacji, filmów, artykułów,
e­booków. Webinaria i moduły szkoleniowe będą spójnie ze sobą związane. Tematy kursu: wolontariat i moje miejsce w nim, praca w zespole, samoprezentacja i samorzecznictwo, komputer i internet w służbie wolontariusza.
Po ukończeniu kursu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat.
Rezultatem szkolenia będzie opracowanie dla każdego z uczestników karty drogowej w formie projektu na rzecz społeczności lokalnych, który będzie realizowany podczas praktyk.
Krok 3. Praktyki
Po ukończeniu kursów, które mają nie tylko cel edukacyjny, ale też posłużą nawiązywaniu kontaktów, odbędą się praktyki pod kierunkiem koordynatora praktyk. Przewidujemy, że jeden asystent (trener) będzie wspierał przynajmniej 2 wolontariuszy z niepełnosprawnością. Dopuszczamy większą liczbę wolontariuszy, np. przy pracy grupowej.Praktyki będą odbywały się w placówkach, organizacjach pozarządowych, innych instytucjach lub przez Internet (online).
Podczas praktyk będziemy wspierali wolontariuszy w realizacji ich indywidualnych projektów na rzecz społeczności lokalnych. O ich tematyce zadecydują indywidualne propozycje i predyspozycje wolontariusza, które zaprezentuje podczas kursu.
Może to być przygotowanie materiałów informacyjnych, włączenie się w kampanie społeczne, ważne wypowiedzi twórcze poruszające problemy społeczne (filmy, spektakle, formy wizualne), wystąpienie publiczne, organizacja wydarzenia publicznego np. festynu, występ estradowy z przesłaniem itp. Lista jest oczywiście otwarta. Praktyki zwieńczy prezentacja rezultatów z udziałem społeczności lokalnych.
Krok 4. Sieciowanie
Wszystkie powyższe działania posłużą stworzeniu sieci WI (wolontariatu integracyjnego) i jego stałemu funkcjonowaniu. Sieć w postaci podstrony na portalu Fundacji Inicjatywa połączy placówki, ngo i samych wolontariuszy, będzie slużyła popularyzacji WI, promocji wydarzeń z nim związanych oraz wymianie myśli i wszelkich informacji na temat jego funkcjonowania. Sieć będzie prowadzona (współprowadzona) przez wolontariuszy z
niepełnosprawnością.
Krok 5. Kiermasz wolntariatu
Podsumowaniem naszej wielomiesięcznej pracy będzie wielki Kiermasz wolontariatu czyli festyn, w czasie którego wszyscy pochwalą się swoimi osiągnięciami. Będzie to okazja do spotkania na żywo i wzajemnego poznania wszystkich uczestników projektu. Będą występy, rozmowy i wspólne spędzenie czasu. W kiermaszu wezmą udział mieszkańcy oraz przedstawiciele ngo, samorządu, lokalnych i regionalnych instytucji i mediów.
Krok 6. Jak wziąć udział?
Uzupelnić ankietę
Kurs dla asystentów wolontariuszy z niepełnosprawnością
https://inicjatywa.foundation/event/paris-refashioned-1957-1968/

Kurs dla wolontariuszy z niepełnosprawnością
https://inicjatywa.foundation/event/kurs-wolontariat-krok-po-kroku/

lub
Napisacz na adres mailowy inicjatywa@poczta.hub.pl
Zapraszamy do polubienia strony projektu na FB https://www.facebook.com/ambasadorzywolontariat
Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt pod numerem 693 875 139 Damian Kierek – koordynator projektu.

Projekt „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Readmore

Ruszył projekt „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego”

Projekt pod tytułem „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego” odbywa się w ramach programu Aktywni Obywatele i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt ma charakter innowacyjny, ponieważ dotyczy wolontariatu integracyjnego, w którym osoby z  niepełnosprawnością będą działały na rzecz innych osób niepełnosprawnych. Duży nacisk kładziemy też na działania samorzecznictwa (self-adfokatury) osób z niepełnosprawnością.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie wolontariatu integracyjnego jako formy aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich aktywizacji zawodowej. Projekt polega na utworzeniu integracyjnego punktu wolontariatu o zasięgu lokalnym, prowadzonego lub współprowadzonego przez osoby z niepełnosprawnością. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie oraz wolontariusze, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi z obszarów wiejskich i małych miast z terenu powiatu jasielskiego i ościennych. Nasze działania projektowe dążą do zwalczania wykluczenia społecznego i marginalizacji osób niepełnosprawnych oraz zwiększenia dostępności wolontariatu dla niepełnosprawnych. Wolontariat integracyjny, który polega na włączaniu w działania społeczne osób niepełnosprawnych, to stosunkowo nowa forma, nieznana na terenie powiatu jasielskiego i ościennych.

Wg zleconego przez PFRON „Badania potrzeb osób niepełnosprawnych”, w obszarze integracji wyróżniają się dwie grupy osób niepełnosprawnych: osoby z upośledzeniem umysłowym oraz chorujący psychicznie. W przypadku obu grup istnieje duże zapotrzebowanie na ich integrację /włączenie społeczne. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną to druga pod względem znaczenia potrzeba po samodzielnym zamieszkaniu / życiu. Dla drugiej grupy potrzeba ta plasuje się na równi z zaspokojeniem potrzeb związanych z pracą, samodzielnym zamieszkaniem / życiem oraz opieką medyczną.Udział w wolontariacie pomoże osobom niepełnosprawnym poznać i utrwalić swoje mocne strony oraz rozwinąć kompetencje przydatne na rynku pracy. Dla osoby stale odczuwającej skutki wymuszonej litości, wolontariat jest najlepszym sposobem na odnalezienie siebie.

Obecnie w Polsce brak wyraźnie określonych wyznaczników i procedur, przydatnych do wdrażania wolontariatu integracyjnego. Nieliczne instytucje i organizacje zdecydowały się na realizację podobnych rozwiązań, gł. jako projektów krótkoterminowych. Wg założeń społecznego modelu niepełnosprawności – ani uszkodzenie ciała, ani występowanie ograniczenia funkcjonalnego nie może być podstawą uznania osoby za niepełnosprawną. O niepełnosprawności mówimy dobiero wówczas, kiedy niemożliwe lub bardzo ograniczone jest pełne uczestnictwo w życiu społeczności.

Z danych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wynika, że głosy większości osób z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną, nie są słuchane, że sprawują oni niewielką kontrolę nad własnym życiem, że nie są traktowani z szacunkiem i są niedoceniani. Rodziny, opiekunowie, wychowawcy nie pozwalają im na swobodę w podejmowaniu decyzji, prawo do błędu, naukę sprawowania większej kontroli nad własnym życiem. Tymczasem osoba niepełnosprawna nie tylko powinna korzystać z pomocy czy biernie na nią czekać, ale też sama ją świadczyć.

Główne działania projektowe:

1. Szkolenia dla asystentów niepełnosprawnych wolontariuszy z obszarów wiejskich i małych miast, z terenu powiatu jasielskiego i ościennych.

2. Szkolenia dla niepełnosprawnych wolontariuszy z obszarów wiejskich i małych miast z terenu powiatu jasielskiego i ościennych.

3. Kiermasz wolontariatu integracyjnego z udziałem wolontariuszy, asystentów, organizacji i firm lokalnych oraz instytucji wsparcia społecznego.

4. Utworzenie sieci wolontariatu integracyjnego. Powstanie platformy internetowej, grupującej wolontariuszy i organizacje uczestniczące w projekcie, beneficjentów, interesariuszy.

5. Wydarzenia okolicznościowe, akcje promujacę wolontariat, współorganizowane i prowadzone przez przeszkolonych wolontariuszy.

6. Działania rzecznicze na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone przez przeszkolonych wolontariuszy

Strona projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/ambasadorzywolontariat

Projekt “Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego” jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy

Leave a Reply

Back to top
%d