– Zapraszamy do udziału w projekcie „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego”

Slide

Zadanie to dotyczy wolontariatu integracyjnego, w którym osoby z niepełnosprawnością będą działały na rzecz innych osób niepełnosprawnych. Duży nacisk kładziemy też na samorzecznictwo (self­adwokaturę) osób z niepełnosprawnością. Projekt ma charakter hybrydowy, co oznacza, że jego pierwsza część będzie się odbywała w systemie online (przez Internet), a druga w rzeczywistości realnej, „na żywo”. Swoją propozycję adresujemy także
do asystentów (trenerów) osób z niepełnosprawnością. Prosimy o ułatwienie udziału w kursie osobom z niepełnosprawnością, poprzez przekazanie informacji i pomoc w realizacji zgłoszenia. Samych asystentów (trenerów) też prosimy o zgłoszenia tą samą drogą. Jak wziąć udział w projekcie? Wszystko wyjaśniamy poniżej.

PROJEKT KROK PO KROKU
Krok 1. Szkolenie dla asystentów wolontariatu integracyjnego, które jest skierowane do osób służących pomocą dla wolontariusza z niepełnosprawnością.
Szkolenie będzie przydatne dla członków ngo pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością i rozwijających wolontariat, terapeutów zajęciowych, pomogających zrobić uczestnikam warsztatów pierszy kroki w karierze zawodowej, nauczyteli, zainteresowanych w rozwoju ważnych kompetencji społecznych i aktywizacji swoich
uczniów i wychowanków. Pomoże ono również tym kto ma w swoim otoczeniu osoby z niepełnosprawnością, które
chce wspierać, pomagać im w walce z ograniczeniami. Zapraszamy także osób z niepełnosprawnością i chcących pomagać innym niepełnosprawnym. Mamy na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, omówienie scenariuszów zajęć i dobrych praktyk oraz stworzenie nowych kontaktów dla stałej współpracy. Kurs przybliża problemy na które napotykają osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności, przedstawia dobre praktyki oraz przydatne, sprawdzone podręczniki, napisane przez uznanych autorów.
Szkolenie będzie realizowane w trybie zdalnym (przez Internet). Odbędzie się tam cykl webinariów tematycznych w formie spotkań online. Wraz z nimi na platformie e­-learningowej (na stronie internetowej projektu) zostanie opublikowanych 6 modułów tematycznych, zawierających niezbędne materiały w formie prezentacji, filmów, artykułów,
e­booków. Webinaria i moduły szkoleniowe będą spójnie ze sobą związane. Tematyka:
dostępność, komunikacja interpesonalna, wolontariat integracyjny, samorzecznictwo jako forma wolontariatu osób z niepełnosprawnością.
Po ukończeniu kursu jego uczestnicy otrzymają certyfikat.
Kroku 2. Szkolenie „Wolontariat integracyjny krok po kroku”
Jest skierowane do osób z niepełnosprawnością, które chcą poznać, jak skutecznie załatwiać swoje sprawy, rozwinąć swój talent i nauczyć się czegoś nowego, swoje słabości zamienić w siłę, nauczyć się mówić w swoim imeniu, poczuć się wazną częścią społeczeństwa. W przypadku szkół lub innych grup zorganizowanych istneje możliwość uczestnictwa grupy zwartej.
Asystenci po ukończeniu kursu otrzymają dostęp do narzędzi na platformie e­learningowej, dzięki którym będą mogli wspierać swoich podopiecznych podczas nauki.
Szkolenie również będzie realizowane w trybie zdalnym (przez Internet). Odbędzie się cykl webinariów tematycznych w formie spotkań online. Wraz z nimi na platformie e­learningowej (na stronie internetowej projektu) zostanie opublikowanych 6 modułów tematycznych, zawierających niezbędne materiały w formie prezentacji, filmów, artykułów,
e­booków. Webinaria i moduły szkoleniowe będą spójnie ze sobą związane. Tematy kursu: wolontariat i moje miejsce w nim, praca w zespole, samoprezentacja i samorzecznictwo, komputer i internet w służbie wolontariusza.
Po ukończeniu kursu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat.
Rezultatem szkolenia będzie opracowanie dla każdego z uczestników karty drogowej w formie projektu na rzecz społeczności lokalnych, który będzie realizowany podczas praktyk.
Krok 3. Praktyki
Po ukończeniu kursów, które mają nie tylko cel edukacyjny, ale też posłużą nawiązywaniu kontaktów, odbędą się praktyki pod kierunkiem koordynatora praktyk. Przewidujemy, że jeden asystent (trener) będzie wspierał przynajmniej 2 wolontariuszy z niepełnosprawnością. Dopuszczamy większą liczbę wolontariuszy, np. przy pracy grupowej.Praktyki będą odbywały się w placówkach, organizacjach pozarządowych, innych instytucjach lub przez Internet (online).
Podczas praktyk będziemy wspierali wolontariuszy w realizacji ich indywidualnych projektów na rzecz społeczności lokalnych. O ich tematyce zadecydują indywidualne propozycje i predyspozycje wolontariusza, które zaprezentuje podczas kursu.
Może to być przygotowanie materiałów informacyjnych, włączenie się w kampanie społeczne, ważne wypowiedzi twórcze poruszające problemy społeczne (filmy, spektakle, formy wizualne), wystąpienie publiczne, organizacja wydarzenia publicznego np. festynu, występ estradowy z przesłaniem itp. Lista jest oczywiście otwarta. Praktyki zwieńczy prezentacja rezultatów z udziałem społeczności lokalnych.
Krok 4. Sieciowanie
Wszystkie powyższe działania posłużą stworzeniu sieci WI (wolontariatu integracyjnego) i jego stałemu funkcjonowaniu. Sieć w postaci podstrony na portalu Fundacji Inicjatywa połączy placówki, ngo i samych wolontariuszy, będzie slużyła popularyzacji WI, promocji wydarzeń z nim związanych oraz wymianie myśli i wszelkich informacji na temat jego funkcjonowania. Sieć będzie prowadzona (współprowadzona) przez wolontariuszy z
niepełnosprawnością.
Krok 5. Kiermasz wolntariatu
Podsumowaniem naszej wielomiesięcznej pracy będzie wielki Kiermasz wolontariatu czyli festyn, w czasie którego wszyscy pochwalą się swoimi osiągnięciami. Będzie to okazja do spotkania na żywo i wzajemnego poznania wszystkich uczestników projektu. Będą występy, rozmowy i wspólne spędzenie czasu. W kiermaszu wezmą udział mieszkańcy oraz przedstawiciele ngo, samorządu, lokalnych i regionalnych instytucji i mediów.
Krok 6. Jak wziąć udział?
Uzupelnić ankietę
Kurs dla asystentów wolontariuszy z niepełnosprawnością
https://inicjatywa.foundation/event/paris-refashioned-1957-1968/

Kurs dla wolontariuszy z niepełnosprawnością
https://inicjatywa.foundation/event/kurs-wolontariat-krok-po-kroku/

lub
Napisacz na adres mailowy inicjatywa@poczta.hub.pl
Zapraszamy do polubienia strony projektu na FB https://www.facebook.com/ambasadorzywolontariat
Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt pod numerem 693 875 139 Damian Kierek – koordynator projektu.

Projekt „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: