– Władze fundacji

Zarząd Fundacji “Inicjatywa”

Olena Garan – Prezes Zarządu

Rada Fundacji “Inicjatywa”

Marcin Panek – Przewodniczący Rady Fundacji
Małgorzata Herbut – Członek Rady Fundacji
Jakub Panek – Członek Rady Fundacji

Back to top