– DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE

Slide

Fundacja prowadzi działalność edukacyjna i oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania talentu, promocji  i rozwoju twórczości. Organizuje  różnego typu aktywności w dziedzinie kultury i sztuki, a także ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działania interdyscyplinarne, ze szczególnym uwzględnieniem działań na styku kultury, terapii i pomocy społecznej. Są one skierowane głównie do młodzieży i dorosłych. Realizujemy warsztaty teatralne, dziennikarskie, fotograficzne i filmowe.

Od początku października relacjonujemy wydarzenia związane z realizacją polsko-ukraińskich warsztatów hippicznych „Edukacja, rehabilitacja, sport” w ramach programu Erasmus +. Różnorodność zajęć powoduje, że uczestnicy nie tylko koncentrują się na jazdach konnych i czynnościach z tym związanych. Równie ważna jest wzajemna integracja, nauka języków obcych, dzielenie się własną wiedza i doświadczeniem czy współpraca w grupie. Tego rodzaju działania są nazywane edukacją pozaformalną. Młodzież z Polski i Ukrainy rozwija też swoje pasje artystyczne, zwłaszcza te związane z fotografią.


Galeria Z koniem w tle


CZYTAJ WIĘCEJ


Obejrzyj film

Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: