– Konno przez kulturę i historię

W dniach 22-30.08.2017 r. w Łęzynach odbyła się wymiana międzynarodowa z Ukrainą.

W wymianie wzięło udział: 26 uczestników, 10 opiekunów i 8 członków organizacji – łącznie 44 osób z Polski i Ukrainy. Najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt to niepełnosprawni – specjalne potrzeby, kreatywność i kultura, zdrowie i dobre samopoczucie.

Cele projektu:

  • – Integracja Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej,
  • – przełamywanie barier i stereotypów,
  • – uczenie tolerancji,
  • – pokazywanie podobieństw i odmienności kulturowych,
  • – zachęcanie Młodzieży do budowania osobistych kontaktów, które będą kontynuowane w przyszłości,
  • – zapoznanie młodzieży z historią i kultura regionu.

Partnerzy projektu:

Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii – Organizacja wiodąca
Błażowa / POLSKA
Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa”
Łężyny / POLSKA
Połtawski Odział Służby Społeczne Ukrainy
Połtawa / UKRAINA
Centrum Kultury i Rozwoju “Horyzon”
Połtawa / UKRAINA


Relacja z projektu


Projekt “KONNO PRZEZ KULTURĘ I HISTORIĘ” realizowany w ramach programu Erasmus + Młodzież

Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: