– projekty

W 10-dniowej wymianie „Bądźmy aktywni w społeczności lokalnych” w ramach Programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej wzięło udział po 18 uczestników oraz po 2 liderów z Polski i Ukrainy, łącznie 40 osób. Głównym celem projektu, określonym przez uczestników, było nabycie wiedzy i kompetencji obywatelskich ważnych dla aktywnego udziału w życiu …

Read more Bądźmy aktywni w społeczności lokalnych

Młodzież z Polski, Ukrainy, Litwy oraz Turcji, która się zaangażowała w przygotowanie projektu wyraziła potrzebę nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych państw, o podobnych zainteresowaniach, poznania innej kultury, a przede wszystkim uczestnictwa we wspólnych zajęciach, dotyczących przyszłości naszej planety i społeczeństw. Niektórzy z uczestników (z Polski i Ukrainy) mogli już spotkać się osobiście i wymienić …

Read more Eco-mind Lab, wymiana młodzieży w ramach Erasmus+

Nasz projekt promuje ideę dostępnego i przyjaznego środowiska realnego i wirtualnego. Z jednej strony przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu i uczy świadomego korzystania z Internetu. Z innej walczy z uzależnieniami cyfrowymi, proponując powrót do natury w postaci warsztatów hipoterapii i turystyki ekologicznej. Dzięki realizacji projektu można wykazać, że wykorzystanie kompetencji cyfrowych na rzecz wspólnego dobra oraz kontakt …

Read more Tworzymy otwarty świat: cyfryzacja, natura, inkluzja. Wymiana młodzieży w ramach Erasmus+

Zarząd i wolontariusze naszej fundacji byli 17 czerwca br. współorganizatorami i uczestnikamispotkania z przedstawicielami lokalnych środowisk działających na terenie powiatu jasielskiego: samorządu gminnego, organizacji pozarządowych, uczelni z dziennikarską młodzieżą z Polski i Ukrainy. Młodzi ludzie przyjechali na Podkarpacie z Chorzowa (woj.śląskie) oraz Połtawy, miasta będącego stolicą jednego z województw (obłasti) na wschodzie Ukrainy. Spotkanie było …

Read more Międzynarodowe spotkanie środowisk w Łężynach

Back to top