– Pomocna dłoń dla Ukrainy. Prawo, wsparcie, integracja

W ramach inicjatywy „Pomocna dłoń dla Ukrainy. Prawo, wsparcie, integracja”, skierowanej dozamieszkałych w Jaśle i okolicznych miejscowościach ukraińskich uchodźców, odbywały się spotkania grup samopomocowych. Ich inicjatorem i organizatorem była grupa nieformalna Jasło – Połtawa, a patronem Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa”. Tego rodzaju spotkania pomagają uchodźcom w uświadamianiu swoich możliwości i określeniu mocnych stron, co w efekcie zwiększa ich szanse na znalezienie pracy i miejsca w społeczności lokalnej. Dzięki wzajemnemu wsparciu i edukacji pozaformalnej wzrastają także możliwości skutecznej integracji uchodźców oraz ich wzbogacenia kulturowego.

Tematyka poruszana podczas spotkań to przede wszystkim: przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i nauki, nabywanie kompetencji obywatelskich, uzyskiwanie wsparcia w urzędach, wspieranie osób z niepełnosprawnością i samorzecznictwo, jak również zachęcanie uchodźców do działalności w ramach organizacji pozarządowych i walka z fakenewsami. 

Podczas gdy rodzice i opiekunowie uczestniczyli w spotkaniach grupy samopomocowej dla osób dorosłych, ich dzieci pozostały pod opieką doświadczonych terapeutów, którzy prowadzili warsztaty hipoterapii i arteterapii. Pod ich kierunkiem uczestnicy rozpoznawali swoje emocje, rozwijali kreatywność, stawali się bardziej otwarci oraz uczyli się współpracy w zespole. Dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, a następnie poznawały życie koni – obcowały z nimi, karmiły. Mogły także dosiąść koni i spędzić kilkanaście minut na ich grzbiecie.

Arteterapia i sztuka to nie jedyny sposób na integrację i wzajemne zbliżenie kultur. Aby przybliżyć uczestnikom historię i współczesność Jasła grupa inicjatywna zorganizowała wspólny spacer historyczny. Przewodnikiem po mieście był Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle, które było ważnym partnerem inicjatywy.

Kolejne spotkania, wraz z podsumowaniem inicjatywy, odbyły się w jasielskim muzeum. W jednym z nich z uchodźcami spotkała się zastępca burmistrza Jasła – Elwira Musiałowicz-Czech. Wszyscy zwiedzili też wyeksponowane w muzeum wystawy ukraińskich artystów. Żanny Szewczenko i Serhija Garkawyja. Dla dzieci odbyły się zajęcia plastyczne

Celem głównym inicjatywy była integracja i usamodzielnienie uchodźców z Ukrainy. Mieszkańcy Jasła otworzyli swoje serca dla nich swoje serca. I dlatego też wiele osób znalazło tu swój drugi dom.

Inicjatywa „Pomocna dłoń dla Ukrainy. Prawo, wsparcie, integracja” jest realizowana przez grupę nieformalną Jaśło – Połtawa (Patron Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa”) w ramach programu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Back to top
%d