– RODO

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy poniżej, jest Fundacja Rozwoju Społeczności Lokaknych «Inicjatywa» z siedzibą pod adresem Łężyny 273, 38-230 Nowy Żmigród (dalej: „Administrator”, „my”). Możesz się z nami skontaktować pisząc na nasz adres podany powyżej lub poprzez adres e-mail: dane@inicjatywa.foundation

  1. Dane gromadzone za pośrednictwem strony Fundacji Rozwoju Społeczności Lokaknych «Inicjatywa» https://inicjatywa.foundation/

Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzimy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tym celu.

Nasza strona automatycznie zbiera niektóre dane użytkowników, w tym: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego korzystających.

Wykorzystujemy je do celu generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą Google Analytics , podlegającego Polityce Prywatności firmy Google), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewniać mu wysoką jakość merytoryczną, analizować czy struktura strony nie zawiera błędów, itd. Stanowi to nasz prawnie uzasadniony interes w postaci administrowania serwisem i dbania o jego jakość. Tym samym, w przypadku w którym zebrane dane będą umożliwiały identyfikację użytkownika będą one przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: „RODO”).

Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji. Będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów ich gromadzenia, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty ich zebrania.

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych przez stronę danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów (w takim przypadku udostępnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Opisane zasady dotyczą jedynie naszej strony  oraz stron operatorów programu: https://inicjatywa.foundation/. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się na naszych stronach.

2. Dane osób komunikujących się z Fundacją przez portale społecznościowe

Facebook i Instagram są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka lub Instagram (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka czy Instagram także Fundacja Rozwoju Społeczności Lokaknych «Inicjatywa». Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu naszego profilu i informowanie za jego pomocą o aktywności Administratora, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portalu, tj.w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji. Tym samym, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoich interakcji z nami na Facebooku co do zasady nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałaś/-eś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałaś/-eś adres e-mail z prośbą o kontakt). Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych. Przypominamy, że do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp odpowiednio Facebook lub Instagram jako administratorzy portali. Ponadto, przypominamy, że informacje udostępnione na portalu są dostępne dla innych użytkowników.

3. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane osobowe przetwarzamy przysługują następujące prawa:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych, a także ich usunięcia;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, prosimy o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe w celu wyjaśnienia wątpliwości i podjęcia dalszych działań zapobiegającym takim nieprawidłowościom (jeśli okażą się potrzebne).

Back to top