– Partnerstwo na rzecz współpracy i wymiany praktyk

Slide

Na zaproszenie Podkarpackiej Fundacji PANORAMA MOŻLIWOŚCI członkowie naszej fundacji mieli możliwość zapoznać się z działaniami projektowymi w ramach programu Erasmus + w ramach projektu „Szkice ze świata w którym żyjemy”.

Międzynarodowy projekt  realizowany przez 3 partnerów (Polska, Rumunia i Grecja) to okazja do wymiany doświadczeń i transferu wiedzy na temat pracy z młodzieżą, zwłaszcza wykluczoną społecznie i z niepełnosprawnością. Dzięki udziałowi w programie nasi wolontariusze nabyli nowe umiejętności związane z pracą z młodzieżą, nauczyli się nowych form warsztatowych i aktywizacji młodych osób w życie lokalnej społeczności.

Jak pokazują realizowane warsztaty i wymiana doświadczeń takie działania przynoszą wszystkim uczestnikom  i zaangażowanym partnerom dużo korzyści. Wykłady i warsztaty w Oradei w Rumunii, które odbyły się w dniach 8-12 sierpnia 2022 okazały się cenną lekcją arteterapii i nauki edukacji pozaformalnej. Partner z Rumunii NGO ELASTIC zaprezentował ciekawe warsztaty szkoleniowe z zakresu muzykoterapii, fizjoterapii, jogi, technik oddychania. Strona rumuńska pokazała interesującą ofertę kulturalną Transylwanii, zwłaszcza w kontekście współdziałania organizacji pozarządowych, współpracy NGO z samorządem terytorialnym i placówkami pomocy. Pokazano jak działacze organizacji pozarządowych angażują młodzież do uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, między innymi w ramach funkcjonujących grup folklorystycznych i jak wygląda wymiana doświadczeń między różnymi organizacjami w Rumunii.

Zapraszamy do śledzenia działań w ramach projektu na facebooku https://www.facebook.com/stetchesfromtheworld, gdyż następne spotkanie w ramach w/w programu zaplonowane zostało w słonecznej Grecji.

Back to top
%d