– Pomocna dłoń dla Ukrainy. Podsumowanie inicjatywy

Slide

W listopadzie dobiegła końca inicjatywa pn. „Pomocna dłoń dla Ukrainy. Prawo, wsparcie, integracja”. Jej celem była integracja i usamodzielnienie uchodźców z Ukrainy,  którzy zamieszkali w Jaśle, upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, zapewnienie im wsparcia oraz zajęcia  terapeutyczno-integracyjne dla ich dzieci. Ponizej publikujemy film podsumowujący inicjatywę.

Inicjatywa „Pomocna dłoń dla Ukrainy. Prawo, wsparcie, integracja” jest realizowana przez grupę nieformalną Jasło – Połtawa (Patron Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa”) w ramach programu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne (ŚCIEŻKA IV. MIKRODOTACJE BRANŻOWE Prawo dla obywatela, pomoc uchodźcom z Ukrainy).

Inicjatywa „Pomocna dłoń dla Ukrainy. Prawo, wsparcie, integracja” jest realizowana przez grupę nieformalną Jaśło – Połtawa (Patron Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa”) w ramach programu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Back to top
%d bloggers like this: