– Wszyscy równi

Klip nakręcony przez uczestników podczas polsko-ukraińskich warsztatów hippicznych w październiku 2020 r. Uczestnicy prócz zajęć tematycznych zajmowali się sprawami tolerancji, integracji, zwalczania stereotypów, różnic kulturowych. Rezultatem był nakręcony przez uczestników krótki film pt. “Wszyscy równi”. Realizatorem projektu „Warsztaty hipiczne. Edukacja, rehabilitacja, sport” jest Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych „Inicjatywa” w Łężynach (Polska) w partnerstwie z Centrum Kultury i Rozwoju „Gorizont” w Połtawie (Ukraina). Projekt zrealizowano w ramach Programu Erasmus+

Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: