– “Na skrzydłach Pegaza”. Młodzieżowe warsztaty terapeutyczno-rozwojowe

Relacja filmowa z inicjatywy pod nazwą „Na skrzydłach Pegaza. Młodzieżowe warsztaty terapeutyczno-rozwojowe”, zrealizowanej we wrześniu i październiku 2021 r. przez grupę nieformalna „Na skrzydłach Pegaza” w ramach programu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne (ŚCIEŻKA IV. MIKRODOTACJE BRANŻOWE „Ścieżka przeciwdziałania skutkom Covid-19”). Patronem przedsięwzięcia była Fundacja Inicjatywa w Łężynach. Uczestnicy wzięli udział w cyklu 4 zajęć warsztatowych z zakresu dziennikarstwa, filmu, estrady i fotografii, połączonych z terapeutyczną jazdą konną oraz prelekcjami zachęcającymi do udziału w wolontariacie. Było to grono 25 dzieci i młodzieży. Całość zakończyło spotkanie podsumowujące.

Leave a Reply

Back to top
%d