– Na skrzydłach Pegaza

Slide

W sobotę 16 paziernika br. odbyło się w Łężynach spotkanie podsumowujące inicjatywę „Na skrzydłach Pegaza. Młodzieżowe warsztaty terapeutyczno-rozwojowe”, realizowaną w ramach programu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne. W spotkaniu wzięli udzial uczestnicy cyklu 4 zajęć warsztatowych z zakresu dziennikarstwa, filmu, estrady i fotografii, połączonych z zajęciami z terapeutyczną jazdą konną oraz prelekcjami zachęcającymi do udziału w wolontariacie. Było to grono 25 dzieci i młodzieży. W zakończeniu wzięli udział również rodzice i opiekunowie. Spotkanie rzozpoczeła pomysłodawczyni i koordynatorka projektu oraz przewodnicząca grupy nieformalnej Jagoda Stój. Byli też obecni dwaj pozostali jej członkowie: Łukasz Hućko i Jakub Baran. Patrona i współorganizatora warsztatów reprezentował prezes Fundacji Rozwoju Społeczności Lokalnych „Inicjatywa” w Łężynach Olena Garan. Jagoda Stój przybliżyła instytucje i programy, w ramach których została zorganizowana inicjatywa: NIW, NOWE FIO, Podkarpackie Inicjatywy Lokalne, a także opertorów lokalnych, w tym przede wszystkim Lokalną Grupę Dzialania TRYGON w Boguchwale. Opowiedziala też o założeniach inicjatywy, którą zrealizowano w ramach działania dotyczącego przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 wśród dzieci i młodzieży, zwracając uwagę na połączenie korzyści, jakie wiążą się z rozwojem umiejętności artystycznych i dziennikarskich, z możliwościami terapeutycznymi, jakie daje kontakt z naturą oraz obcowanie z koniem i hipoterapia. W dalszej części spotkania wszyscy mogli zapoznać się z powstałymi dzieki staraniom uczestników efektami: wywiadami, filmikami, fotografiami, rymowankami czy rysunkami (herby).Na podsumowanie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe podziękowanie. Nie zabrakło też rodzinnej fotografii. Niestety, nie wszyscy mogli do niej stanąć, głównie z powodów zdrowotnych. Na zakończenie spotkania podsumowującego i całej inicjatywy uczestnicy wraz z rodzicami i opiekujami zwiedzili stajnię „Country” i pożegnali się z końmi, które towarzyszyły im podczas całej inicjatywy. Niektórzy z młodych ludzi zapowiedzieli, że będą kontynuowali przygodę z końmi już jako jeźdźcy i wolontariusze.Inicjatywa pod nazwą ” Na skrzydłach Pegaza. Młodzieżowe warsztaty terapeutyczno-rozwojowe ” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: