– Nasz drugi dom

Slide

„Nasz drugi dom” to tytuł krótkiego filmu, w którym Mateusz Setlak ze swadą i humorem oprowadza po Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, w którego zajęciach uczestniczy. Mateusz był pomysłodawcą scenariusza, a realizacja filmowa stanowiła pokłosie jego praktyk wolontariackich w ramach projektu „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego”. Asystentką Mateusza w projekcie była Joanna Mroczka. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczności Lokalnych INICJATYWA z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: