– Rozpoczynamy wymianę młodzieżową„Tworzymy otwarty świat: cyfryzacja, natura, inkluzja”.

21.02. br. uczestnicy wymiany młodzieży spotkali się w bieszczadzkich Myczkowcach w ramach programu Erasmus+. Młodzież z Polski, Ukrainy i Macedonii Północnej rozpoczęła projekt „Tworzymy otwarty świat: cyfryzacja, natura, inkluzja”. Przez 2 tygodnie będą rozmawiać i działać na rzecz tego, aby świat był naprawdę otwarty i inkluzywny. Oprócz warsztatów z zakresu cyfryzacji, zajęć z arteterapii, dyskusji i oglądania i tworzenia filmów dokumentalnych opartych na tematyce projektu, odbędą się wieczory kulturalne, wzajemne poznanie się i wizyty studyjne. Pierwszego dnia naszej wymiany zapoznaliśmy się z organizacjami partnerskimi z Polski, Ukrainy i Macedonii Północnej. Fundacja „Inicjatywa” (Polska) zaprezentowała swoje doświadczenia w dziedzina hipoterapii. – Jako organizacja prowadzimy szkolenia wolontariackie dla młodzieży z niepełnosprawnościami oraz internetowe kursy online. Działamy na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej w powiecie jasielskim – powiedziała prezes fundacji Olena Garan.
Natomiast młodzież i liderzy Centrum Kultury i Rozwoju „Horyzont” (Ukraina) podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie pracy z młodzieżą poprzez edukację pozaformalną. Podobnie członkowie stowarzyszenia „World of Change” (Macedonia Północna) opowiadali o tym, jak ich organizacja publiczna przyciąga młodych ludzi i w jakich działa obszarach. Dzień zakończyły działania integracyjne.

Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: