– Uczestnicy projektu „Szkice ze świata w którym żyjemy” odwiedzili Fundację Inicjatywa

Slide

W ramach projektu odbyła się wizyta studyjna w Fundacji „Inicjatywa”.

Uczestnicy projektu „Szkice ze świata w którym żyjemy” zapoznali się z doświadczeniem naszej fundacji w pracy z młodzieżą z mniejszymi szansami oraz realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.  

Ponieważ jednym z kierunków działania fundacji jest hipoterapia i jazda konna jako metoda pracy z młodzieżą każdy uczestnik wizyty studyjnej miał okazję doświadczyć wpływu relacji z koniem.

Międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus +, akcja KA210-YOU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze młodzieży „Szkice ze świata w którym żyjemy” powstałdzięki współpracy i zaangażowaniu wolontariuszy i pracowników młodzieżowych.

Dla organizacji partnerskich to nowe wyzwanie, które przyniesie wszystkim uczestnikom i zaangażowanym NGO dużo korzyści. Projekt „Szkice ze świata, w którym żyjemy” to nabycie nowych umiejętności i wiedzy na temat metod i sposobów angażowania młodzieży w życie społeczności lokalnych w Polsce, Rumunii i Grecji.

Kilkuletnie doświadczenie lidera projektu Podkarpackiej Fundacji PANORAMA MOŻLIWOŚCI ,  związane z pracą z młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie pozwala nam na wypracowanie ciekawych zajęć warsztatowych i będzie niosło za sobą korzyści dla nowych organizacji, jak partner z Rumunii. Elastic, organizacja pozarządowa z Oradei to młode stowarzyszenie, działające od roku. Tworzą ją eksperci i osoby zaangażowane w pracę z młodzieżą, lokalni działacze społeczno-kulturalni i animatorzy kultury. Partnerem z Grecji jest Kininiko EKAV, niezależna organizacja, której celem jest walka z wykluczeniem społecznym i ubóstwem dzieci i młodzieży.

Proponowany projekt to nauka koordynacji i realizacji kampanii społecznych oraz wzajemna wymiana doświadczeń miedzy partnerami zadania. Proponowane wyjazdy studyjne mają na celu zdobycie wiedzy o tym, jak partnerzy prowadzą swoje organizacje i jak pracują z młodzieżą. To także tworzenie międzynarodowego partnerstwa NGO i osób pracujących z młodzieżą, w tym z osobami z niepełnosprawnościami oraz z terenów zdegradowanych ekonomicznie.

Poprzez udział w projekcie osoby pracujące z młodzieżą nabędą nowe umiejętności  angażowania młodych ludzi w inicjowanie, koordynowanie i realizację kampanii społecznych na rzecz inkluzji, dostępności, poszanowania i ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziałania globalnym zagrożeniom oraz działania związane z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju, różnorodności i zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej na rzecz osób z mniejszymi szansami.  Celem projektu jest również poznanie możliwości wykorzystania rozwiązań cyfrowych, w tym multimedialnych. To także nabycie przez uczestników wiedzy i kompetencji w zakresie wykorzystywania kreatywności i środków wyrazu artystycznego do prowadzenia działań z zakresu self-adwokatury i wdrażania nowych metod w pracy młodzieżą.

Wśród oczekiwanych rezultatów projektu „Szkice ze świata w którym żyjemy” wymienia się: rozwój współpracy pomiędzy trzema partnerami, rozwój organizacji partnerskich pod względem instytucjonalnym, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, czy eksploracja działań pracy twórczej i warsztatów.

Podsumowując można powiedzieć – transfer wiedzy, wymiana pomysłów i umiejętności, a także wymiana dobrych praktyk !

Zapraszamy do śledzenia działań w ramach projektu na facebooku https://www.facebook.com/stetchesfromtheworld

Leave a Reply

Back to top
%d