– Udział członków Fundacji w działaniach projektowych „Szkice ze świata w którym żyjemy” Erasmus+.

Slide

W dniach 12-15 czerwca 2022 roku członkowie  Fundacji Inicjatywa wzięli udział w działaniach projektowych Podkarpackiej Fundacji „Panorama Możliwości” w ramach projektu Erasmus+ „Szkice ze świata w którym żyjemy”, która odbyła się w Sanoku. 

Czterodniowy cykl zajęć – wykładów i  warsztatów – był okazją do poznania założeń projektu Narodowej Agencji Erasmus – Partnerstwa na małą skalę.  W spotkaniach oprócz lidera z Polski wzięli również udział członkowie nowo powstałej organizacji  pozarządowej Elastic z Rumunii oraz niezależnej organizacji EKIV z Grecji, która zajmuje się współpracą z młodzieżą wykluczoną społecznie.

Tematyka warsztatów była bardzo ciekawa.  Dotyczyła zagadnień związanych z poznaniem i praktycznym wykorzystaniem nowych metod pracy z młodzieżą, w kontekście hipoterapii, arteterapii i turystyki miękkiej. Prezentowane przez ekspertów wykłady dotyczyły zrównoważonego rozwoju, partnerstwa publiczno-prywatnego, pomocy społecznej i współpracy między różnymi organizacjami pozarządowymi, współpracy NGO z samorządem lokalnym i innymi partnerami.

 Cykl zajęć warsztatowych przypadł na czas wojny rosyjsko-ukraińskiej, dlatego nie mogło się obejść bez wizyty studyjnej w punkcie pomocy uchodźcom z Ukrainy, która swoją siedzibę ma na byłym dworcu PKP Miasto Sanok. Tematów do dyskusji było wiele, między innymi pomoc dzieciom i młodzieży dotkniętej konfliktem zbrojnym. Podczas trwania mobilności nasi członkowie i wolontariusze mieli możliwość poznać rodzimą kulturę Karpat, zwiedzić Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz Muzeum Historyczne w Sanoku.

Organizowana mobilność była okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, poznania innych organizacji współpracujących z młodymi ludźmi, nawiązania przyjaźni i stała się zalążkiem do inicjowania kolejnych pomysłów międzykulturowych. Dla zainteresowanych osób i mieszkańców posiadamy materiały z realizacji zadania związane z prezentowanymi wykładami i warsztatami tematycznymi.

Leave a Reply

Back to top
%d