– Stop fake! Zostańmy cyfrowymi obrońcami pokoju.

Slide

W projekcie Stop Fake! Zostańmy cyfrowymi obrońcami pokoju wzięło udział 24 osoby (po 10 uczestników + 2 liderów z Polski i Litwy). Jest to kolejny krok współpracy polskiej Fundacja “Inicjatywa” w Łężynach z litewską organizacją Asociacija Tavo Europa z Wilna. Głównym celem projektu, określonym przez uczestników, było nabycie wiedzy i kompetencji dotyczących edukacji medialnej, kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i nadawania przekazów medialnych, rozwój myślenia krytycznego. Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych „Inicjatywa» z Łężyn w gminie Nowy Żmigród. Organizacja partnerska – Asociacija Tavo Europa z Wilna. Рrojekt otrzymał dofinansowanie ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki

Back to top
%d