– BLOG

Slide

Ważnym elementem odbywającego się w Przysietnicy projektu „Warsztaty hipiczne. Edukacja, rehabilitacja, sport” był wyjazd studyjny do znanego w Polsce ośrodka jazdy konnej i hipoterapii „Folwark” Toporzysko pod Jordanowem. Ośrodek jeździecki w Toporzysku działa od 1993 r. Założyli go krakowscy harcerze. Z młodych ludzi, którzy stawiali na Folwarku swoje pierwsze kroki w jeździe konnej wyrosły kadry instruktorów wyszkolenia podstawowego PZJ i profesjonalnie przygotowani opiekunowie młodzieży.

Read more Folwark Toporzysko i Wawel

Od początku października relacjonujemy wydarzenia związane z realizacją polsko-ukraińskich warsztatów hippicznych „Edukacja, rehabilitacja, sport” w ramach programu Erasmus +. Różnorodność zajęć powoduje, że uczestnicy nie tylko koncentrują się na jazdach konnych i czynnościach z tym związanych. Równie ważna jest wzajemna integracja, nauka języków obcych, dzielenie się własną wiedza i doświadczeniem czy współpraca w grupie. Tego rodzaju działania są nazywane edukacją pozaformalną. Młodzież z Polski i Ukrainy rozwija też swoje pasje artystyczne, zwłaszcza te związane z fotografią.

Read more Galeria z koniem w tle

„Warsztaty hipiczne. Edukacja, rehabilitacja, sport” to nazwa realizowanego w październiku projektu międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus+. Jego uczestnicy część zajęć odbywają w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej, który specjalizuje się w hodowli konia huculskiego i popularyzacji turystyki konnej. Nic dziwnego, że młodzież z Polski i Ukrainy nie mogła się doczekać na rajd terenowy po Beskidzie Niskim.

Read more Po wzgórzach, dolinach

W realizowanych w ramach Erasmusa polsko-ukraińskich „Warsztatach hipicznych. Edukacja, rehabilitacja, sport” uczestniczą nietuzinkowe osobistości. Należą do nich zapewne instruktorzy jeździectwa oraz czynni zawodnicy, którzy posiadają imponujący dorobek nawet na arenie międzynarodowej. Należy tu wymienić przede wszystkim Myrosławę Sribną z Ukrainy, która specjalizuje się w stosunkowo słabo znanej w Polsce, lecz popularnej w wielu innych krajach, dyscyplinie jeździeckiej, jaką jest „dżygitówka”.

Read more Dżygitówka – sztuka walki

Back to top