– HIPOTERAPIA

Slide

Terapia i rozwój poprzez pracę z końmi w ośrodku w Łężynach

Koń to wielokrotność akcji, reakcji i interakcji w każdym momencie.

Ray Hunt

W dzisiejszej rzeczywistości ludzie często pozostają w coraz większym osamotnieniu i doświadczają niedosytu pozytywnych emocji. Dlatego właśnie kontakt z koniem może im pomóc w pokonywaniu samotności, różnego rodzaju niepokojów, lęków. Koń może się też stać powiernikiem człowieka albo po prostu naturalną propozycjąpożytecznego spędzenia czasu.

Obdarzenie konia zaufaniem i stworzenie z nim harmonijnej całości to podstawowe zalety hipoterapii.

Jak się okazuje hipika czyli jeździectwo, hipoterapia i kontakt z końmi to świetne narzędzie do poznawania świata i jego lepszego zrozumienia oraz otwarcia ścieżek rozwojowych, edukacyjnych i zawodowych. Wbrew powierzchownej opinii hipika nie jest dziedziną elitarną, a wręcz przeciwnie. Zawiera w sobie wiele zalet, które mogą posłużyć w wielowymiarowym, zrównoważonym rozwoju człowieka, niezależnie od wieku, płci, poglądów oraz wielu innych pozornych barier i ograniczeń. Można śmiało powiedzieć, że konie łączą ludzi. Hippika od czasów starożytnej Grecji należy do cywilizacyjnego i kulturowego dziedzictwa Europy i nie tylko. To również przez wieki ważny czynnik towarzyszący rozwojowi gospodarczemu. Nie inaczej jest i dzisiaj, kiedy przed hippiką otwierają się szerokie możliwości. Wszelkie dziedziny życia, w których mniejsze czy większe znaczenie odgrywa koń, mają charakter kontaktu z naturą i wpisują się zarazem w pojęcie ekologii i kultury. Zarówno, gdy mówimy o życiu gospodarczym, biznesie, np. hodowli, rolnictwie, weterynarii, agrobiznesie, poprzez znaczenie kulturowe i estetyczne, gdy mowa o sportach jeździeckich, turystyce konnej, motywach w sztuce, także tej popularnej, również w wymiarze cyfrowym (film, foto, wideoart), aż po aspekty inkluzywne, związane np. z hipoterapią, pracę z osobami ze środowisk defaworyzowanych, sposób na rozumianą szeroko terapię społeczną, pracę z seniorami. Jest to widoczne zwłaszcza w czasach pandemii, gdy pojawia się też problem alienacji, zamknięcia oraz coraz częstszych problemów psychicznych.

Ośrodek hipoterapii w Łężynach dysponuje 5 końmi, zróżnicowanymi pod względem pokroju, wielkości, charakteru. Dbamy o naturalne potrzeby konie (ruch i aktywność, przebywanie w stadzie i możliwość komunikacji z innymi końmi, stały dostęp do wody i siana) oraz o przyjazną i biezpieczną atmosferę dla wszystkich uczestników zajęć.

Co robimy?

Prowadzimy zajęcia z hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej dla osób z niepełnosprawnością i nie tylko.

Rozwijamy wolontariat. Bez udziału naszych wolontariuszy zajęcia nie byłyby możliwe. Do udziału w nim i współpracy zapraszamy także osoby z niepełnosprawnością — pomagać może każdy chętny.

Realizujemy projekty i półkolonie integracyjne. Wieloletnie doświadczenie organizowania spotkań dzieci i młodzieży którzych łaczą konie, owocuje tworzeniem przestrzeni bez barier i ograniczeń.

Zapraszamy do udziału w zajęciach z propedeutyki jeździectwa. Są to warsztaty praktyczne wprowadzające w świat koni.Polegają na nauce kontaktu z koniem,obcowaniem z nim, dbaniem o niego, poznawaniem jego życia. Tworzymy sytuacje i ćwiczenia rozwojowe lub terapeutyczne, które nie ograniczają się tylko do samego dosiadania konia.

Zwiększamy świadomość w społeczności lokalnej roli hipoterapii i jeździectwa jako skutecznej metody pracy z dziećmi i młodzieżą.


Czytaj więcej


Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: