– KURSY ON-LINE

Slide

W 2021 wystartowała nasza Platforma e-learingowa, która została stworzona w ramach projektu „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Nasze pierwsze kursy, stworzone w ramach tego projektu to:

1. Kurs dla asystentów wolontariatu integracyjnego

Szkolenie będzie przydatne dla członków ngo pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością i rozwijających wolontariat, terapeutów zajęciowych, wspierających  podopiecznych w stawianiu pierwszych kroków w karierze zawodowej, nauczycieli zainteresowanych w rozwoju ważnych kompetencji społecznych i aktywizacji swoich uczniów i wychowanków.

Pomoże ono również tym kto ma w swoim otoczeniu osoby z niepełnosprawnością, które chce wspierać, pomagać im w walce z ograniczeniami. Zapraszamy także osoby z niepełnosprawnością, które chcą pomagać innym niepełnosprawnym.

Mamy na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, omówienie scenariuszy zajęć i dobrych praktyk oraz stworzenie nowych kontaktów dla stałej współpracy. Kurs przybliża problemy na które napotykają osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności, przedstawia dobre praktyki oraz przydatne, sprawdzone podręczniki, napisane przez uznanych autorów.

Szkolenie jest realizowane w trybie zdalnym (przez Internet). Obejmuje cykl webinariów tematycznych w formie spotkań online. Wraz z nimi na platformie e-learningowej opublikowano 6 modułów tematycznych, zawierających niezbędne materiały w formie prezentacji, filmów, artykułów, e-booków. Webinaria i moduły szkoleniowe są spójnie ze sobą powiązane. Tematyka kursu: dostępność, komunikacja interpersonalna, wolontariat integracyjny, samorzecznictwo jako forma wolontariatu osób z niepełnosprawnością. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy otrzymują certyfikat.

Kurs „Wolontariat integracyjny krok po kroku”.

Jest skierowany do osób z niepełnosprawnością, które chcą poznać, jak skutecznie załatwiać swoje sprawy, rozwinąć swój talent i nauczyć się czegoś nowego, jak swoje słabości zamienić w siłę, nauczyć się mówić w swoim imieniu, poczuć się ważnymi członkami społeczeństwa. W przypadku placówek wsparcia, szkół lub innych grup zorganizowanych istniejemożliwość uczestnictwa grupy zwartej. Szkolenie jest realizowane w trybie zdalnym (przez Internet). Obejmuje cyklwebinariów tematycznych w formie spotkań online. Wraz z nimi na platformie e-learningowej zamieszczono 6 modułów tematycznych, zawierających niezbędne materiały w formie prezentacji, filmów, artykułów, e-booków. Webinaria i moduły szkoleniowe są spójnie ze sobą powiązane. Tematy kursu: wolontariat i moje miejsce w nim, praca w zespole, samoprezentacja i samorzecznictwo, komputer i internet w służbie wolontariusza. Po ukończeniu kursu wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat. Rezultatem szkolenia będzie opracowanie dla każdego z uczestników karty drogowej w formie projektu na rzecz społeczności lokalnych, który będzie realizowany podczas praktyk w ngo.

Nasz projekt odbywa się w ramach programu Aktywni Obywatele, nosi nazwę „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego” i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: