– EDUKACJA POZAFORMALNA

Slide

Edukacja cyfrowa

Wspieranie młodych ludzi w obszarze tzw. umiejętności przyszłości jest kluczowe w przygotowaniu ich na wyzwania współczesnego rynku pracy oraz wzmacnia ich jako przyszłych aktywnych, świadomych swoich praw obywateli. Proces ten przyspieszyła globalna pandemia, która wymusza przeniesienie aktywności życiowej do rzeczywistości wirtualnej, użycia komunikacji internetowej i nowoczesnych technologii cyfrowych. Od tego w coraz większym stopniu zależy poczucie życiowej stabilizacji i samorealizacji. Fundacja mając tego świadomość, przygotowuje się do realizacji edukacjicyfrowej dla dzieci i młodzieży z grup docelowych.

W 2020 r. Fundacja pomogła swoim wolontariuszkom stawiać pierwsze kroki w programowaniu. Posłużył temu udział w corocznej edycji inicjatywy SAP 4good „Meet and Code”. W webinarium „Dziewczyny programują: HTML od podstaw” wzięło udział kilkanaście uczestniczek. Jego celem było rozwój wśród nastolatek zainteresowań programowaniem i tworzeniem stron internetowych (https://youtu.be/UZ3Ar5-03Ps).

Pojawienie się globalnej pandemii w 2020 r. wpłynęło na wszystkie obszary życia. Planując dalszą aktywność i rozwój organizacyjny Fundacji, wypracowujemy skuteczny i efektywny sposób funkcjonowania w zmienionej rzeczywistości. Pojawił się nowy obszar działania – likwidacja skutków i przeciwdziałanie spowodowanych pandemią zagrożeniom: wycofania i zamknięcia społecznego, alienacji, problemów psychicznych. Szczególnie mocno dotyka to osób z niepełnosprawnością, a także dzieci i młodzież ze społeczności zagrożonymi różnymi formami marginalizacji – czyli adresatów naszych aktywności. Ma to wpływ na rozwój Fundacji i ścisłe powiązanie działalności misyjnej Fundacji z rozwiązaniami w zakresie: inkluzji, ekologii oraz rozwoju cyfrowego.

Metody edukacji pozaformalnej w projektach międzynarodowej współpacy młodzieży

1. Ice-breaking games (lodołamacze) czyli aktywność lub gra, służąca poznaniu i zainicjowaniu współpracy uczestników, budowaniu zespołu lub innemu wydarzeniu. Metoda skutecznie pozwoliła na nawiązanie kontaktów, komfortowe współdziałanie uczestników pomiędzy sobą i moderatorem czyli właściwą interakcję w trakcie spotkania.

2. Energizer. Skorzystanie z niego bywa przydatne, gdy grupa czuła się zmęczona i senna. Zwiększenie poziomu energii, wywołanie entuzjazmu skutecznie wpływało na wzrost aktywności uczestników.

3. Różnorodne działania związane z budowaniem zespołu były skutecznym sposobem na poprawę komunikacji, motywacji, produktywności. Uczestnicy dzięki temu mogli lepiej się poznać i dowiedzieć się o swoich mocnych i słabych stronach.

4. Strategie rozwiązywania konfliktów. Sposób przejęty z rozwiązywania konfliktów międzynarodowych może być przydatny w przypadku codziennych sytuacji, problematycznych interakcji. Gry symulacyjne zachęcały uczestników do mówienia, słuchania, pracy nad rozwiązywaniem konfliktów.

Istota procesu ewaluacji polegała na gromadzeniu i analizie informacji zwrotnych od uczestników, tak aby utrzymać atrakcyjność programu mobilności oraz jego elastyczność, poprzez możliwość szybkich i skutecznych zmian.  Kluczowe znaczenie ma dla nas metoda ewaluacji “reflections” – przemyślenia, refleksje na koniec dnia. Inną istotną metodą było wykorzystaniem ocen całej grupy. Wszyscy uczestnicy z upływem czasu stworzyli linię projektu wraz z jego zaletami i wadami.

Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: