– Szkolą wolontariuszy integracyjnych

Slide

Szkolenia wolontariatu integracyjnego dla osób z niepełnosprawnością to główna oś projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczności Lokalnych Inicjatywa w Łężynach. Po szkoleniu asystentów wolontariatu integracyjnego w systemie zdalnym przyszła pora na kursy dla wolontariuszy integracyjnych. Ponieważ działania mają charakter hybrydowy, więc wykorzystując czas poluzowania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, odbywają się bezpośrednie zajęcia z uczestnikami kursu dla wolontariuszy. – Odwiedziliśmy już Sanok, gdzie spotkaliśmy się z asystentami i wolontariuszami działającymi w miejscowych warsztatach terapeutycznych „Świetlik”. Jeszcze w czerwcu w ramach kursu odbywamy zajęcia hybrydowe z wolontariuszami z Jasła i Nowego Żmigrodu. Nasz projekt nie traci tempa – komentuje na gorąco przebieg kursu Olena Garan, prezeska Fundacji Inicjatywa.

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczności Lokalnych INICJATYWA z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: