– wolontariat integracyjny

“Kiermasz wolontariatu integracyjnego”. Pod takim tytułem odbyło się spotkanie podsumowujące projekt “Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego”, realizowany przez Fundację w Łężynach z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Wolontariat integracyjny to działania prowadzone przez wolontariuszy, którymi są osoby z niepełnosprawnością. Ta forma wolontariatu jest na Podkarpaciu praktycznie nieznana. Jednak fakt, jak bardzo jest …

Read more Kiermasz wolontariatu integracyjnego

„Nowa pasja Mikołaja” to krótki film, który opowiada o tym, w jaki sposób zainteresowanie końmi, jeździectwem i udział w zajęciach z hipoterapii w krótkim czasie wpłynęły na aktywizację Mikołaja, na co dzień ucznia SOSW w Jaśle. Mikołaj nie tylko sam rozwija swoje zainteresowania, ale również jako wolontariusz integracyjny próbuje zarażać pasją końską swoich szkolnych kolegów …

Read more Nowa pasja Mikołaja

Film pt. “Odpowiednie dać rzeczy słowo”‘ przybliża sylwetkę pisarza Jana Organa (ps. Michał Orion). Film przybliża drogę twórczą artysty mieszkającego w miejscowości Izdebki (gmina Nozdrzec). Ukazuje sposób, w jaki działalność artystyczna (literacka) może wpływać na indywidualny rozwój twórcy, jego samorealizację oraz aktywność społeczną. Film ilustruje, w jaki sposób twórczość artystyczna może być przejawem działań rzeczniczych …

Read more Odpowiednie dać rzeczy słowo

Back to top