– Odpowiednie dać rzeczy słowo

Slide

Film pt. “Odpowiednie dać rzeczy słowo”‘ przybliża sylwetkę pisarza Jana Organa (ps. Michał Orion). Film przybliża drogę twórczą artysty mieszkającego w miejscowości Izdebki (gmina Nozdrzec). Ukazuje sposób, w jaki działalność artystyczna (literacka) może wpływać na indywidualny rozwój twórcy, jego samorealizację oraz aktywność społeczną. Film ilustruje, w jaki sposób twórczość artystyczna może być przejawem działań rzeczniczych (selfadwokackich).

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczności Lokalnych INICJATYWA z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Leave a Reply

Back to top
%d