– Nowa pasja Mikołaja

Slide

„Nowa pasja Mikołaja” to krótki film, który opowiada o tym, w jaki sposób zainteresowanie końmi, jeździectwem i udział w zajęciach z hipoterapii w krótkim czasie wpłynęły na aktywizację Mikołaja, na co dzień ucznia SOSW w Jaśle. Mikołaj nie tylko sam rozwija swoje zainteresowania, ale również jako wolontariusz integracyjny próbuje zarażać pasją końską swoich szkolnych kolegów i koleżanki. Opowiada o tym asystent Mikołaja Dariusz Brej. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczności Lokalnych INICJATYWA z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: