– Międzynarodowe spotkanie środowisk w Łężynach

Slide


Zarząd i wolontariusze naszej fundacji byli 17 czerwca br. współorganizatorami i uczestnikamispotkania z przedstawicielami lokalnych środowisk działających na terenie powiatu jasielskiego: samorządu gminnego, organizacji pozarządowych, uczelni z dziennikarską młodzieżą z Polski i Ukrainy. Młodzi ludzie przyjechali na Podkarpacie z Chorzowa (woj.śląskie) oraz Połtawy, miasta będącego stolicą jednego z województw (obłasti) na wschodzie Ukrainy. Spotkanie było częścią projektu „Zostańmy dziennikarzami obywatelskimi” realizowanego ramach programu Erasmus Plus.


Wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara przybliżył uczniom i studentom żurnalistyki naszą gminę, jej system funkcjonownia oraz zadania samorządu gminnego. Przedstawił też najważniejsze zakończone i realizowane inwestycje, w tym z zakresu ekologii, drogownictwa i edukacji. – Było to bardzo owocne spotkanie. Mnie jako studenta dziennikarstwa i politologii szczególnie zainteresowały efekty reformy samorządowej z 1999 r. i decentralizacji władzy, a więc to jak funkcjonują po 20 latach samorządne gminy i powiaty. Jest to dla nas istotne w świetle obecnych reform na Ukrainie – komentował na gorąco Ołeh Kiekało. – Ponadto bardzo ciekwe są dla nas również możliwości i sposoby skorzystania z zewnętrznych źródeł dofinansowania przez samorząd na realizowane najważniejszych i zaspokajanie potrzeb mieszkańców – dodał. W rspotkaniu wzięła udział także dr Małgorzata Łysik – pracownik naukowy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, która zapoznałauczestników z działalnością uczelni, w tym w zakresie kierunków nauczania (stosunki międzynarodowe, media oraz polityka społeczna). Przedstawiła też problematykę pracy w zakrsie lokalnego wsparcia społecznego i wolontariatu. Było to wprowadzenie do następnej części spotkania. Młodzi dziennikarze rozmawiali miejscowymi self-adwokatami (samorzecznikami) ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie. Ania, Mateusz i Piotrek, opowiedzieli o swoich doświadczeniach, a przede wszystkim o korzyściach pracy w wolontariacie i prowadzeniu działań samorzeczniczych. – Było to dla mnie prawdziwe odkrycie, ponieważ do tej pory praca w wolontariacie kojarzyła mi się z prowadzeniem zajęć dla młodszych dzieci. A teraz zobaczyłam, jak szerokie jest to pojęcie. Np. że wolontariuszami mogą być także osoby z niepełnosprawnością i że same mogą występować we własnych sprawach i sprawach innych osób. Na tym polega wolontariat integracyjny i samorzecznictwo czyli self-adwokatura – mówiła po spotkaniu Monika Magiera z Chorzowa.
My jako gospodarze spotkania zaznajomiliśmy naszych gości, rrówieśników z Polski i Ukrainy, z tym, czym zajmuje się na co dzień Fundacja „Inicjatywa”. Przeprowadziliśmy też praktyczne zajęcia pokazowe z zakresu hipoterapii, które poprowadziły nasze wolontariuszki: Jagoda i Wiktoria. Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek. – Było to bardzo pożyteczne doświadczenie dla naszej fundacji, które utwierdziło nas w przekonaniu, że to, co robimy, a przede wszystkim – praca dla lokalneych społeczności – ma głębszy sens. Świadczą o tym podziękowania i opinie naszych gości i ich liderów z Polski i Ukrainy – podsumowała całe wydarzenie prezes fundacji Olena Garan.


Leave a Reply

Back to top
%d